پایگاه خبری توانا

*مریم حسین زاده

حجاب در لغت به معنای مانع و پوشش آمده است و به معنای عام کلمه هر نوع پوشش و مانع از وصول به گناه را حجاب می نامند  ،که می توان آن را به حجاب فکری ،ذهنی ،روحی دسته بندی کرد.

اولین معنایی که از حجاب به ذهن متبادر می شود حجاب ظاهری وپوشش می باشد که در فرهنگ ایرانیان از دیر باز مورد توجه قرار داشته است و این ادعا با استناد به نقاشیها و سنگ نگاره هایی که در طول تاریخ تا به امروز برجا مانده و به دست ما رسیده اثبات می شود ، و براین اساس می توان نتیجه گرفت که حجاب مقوله ای فطری می باشد  که در تمام ادیان جامعه را به سوی آن فرا خوانده اند حتی در قومیت ها وملل گوناگون با ریشه تاریخی کهن مانند ایران به عنوان یک فرهنگ نهادینه شده است  که در ایران که با تنوع قومیتی از دیر باز مواجه هستیم در هیچ یک از آنان زنان بدون پوشش دیده نشده اند ومی توان آن را ریشه در فرهنگ وسنن دیر پای هر منطقه وقوم دانست .

با توجه به آثار برجا مانده از زمان هخامنشیان زنان با پوشش کامل در اجتماع حضور داشتند زنان با لباس چین دار و پوششی بر سر دیده می شدند ساختارپوشش زنان در ایران نشانگر عمق نگاه باستانی فرهنگ ایرانی در خصوص پوشش زن وحریم بین افراد وتاثیر آن در رشد فرد وجامعه است.

شکل گیری پوشش در اقوام مختلف دارای خاستگاه مشترک بوده اما در اثر گذر زمان تحت تاثیر عوامل گوناگون هر یک از اقوام نوع خاصی از پوشش را برگزیده اند.

با توجه به این که کشور ما  بر پایه و اساس اسلام بنا شده است واین موضوع که در قانون هم برای بی حجابی مجازات در نظر گرفته شده است  عدم رعایت این موضوع از تنشهای اجتماعی به شمار می رود اما راه درست وتبیین این موضوع به چه شکل می تواند در جامعه انجام پذیرد

خداوند در قرآن ابتدا فلسفه حجاب را تبیین می کند وهرگز با دستور و اجبار آن را مطرح نمی کند وبه بیان الگوی عملی پوشش یعنی جلباب که  پوشش خاص آن زمان بوده  اشاره می کند با این دیدگاه  می توان نتیجه گرفت که برای ایجاد زمینه مناسب برای فرهنگ حجاب در جامعه باید ابتدا پایه های اعتقادی و بینش ونگرش افراد را به این موضوع محکم کرد وباورهای درست را با الگوسازی شخصیتهای  با اخلاق ومطرح در جامعه  نهادینه کرد بنابراین تهدید و  اجبار هیچگاه اثر بخش نخواهد بود.

با توجه به نفوذ رسانه ها در اذهان عمومی می توان گفت که قطعا در ترویج  بی حجابی موثرند رسانه هایی مثل تلویزیون و فضای مجازی تاثیر بسزایی در شکل گیری بی حجابی دارند و متاسفانه رسانه های داخلی به ندرت به دنبال فرهنگ سازی حجاب ومقابله با نفوذ رسانه های خارجی بوده اند .

کارشناس ارشد حقوق بین الملل*

مطالبمرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

آخرین خبرها

پربازدیدها

مطالب پیشنهادی